TITULACION ACADEMICA

 • Physiotherapy assistant
 • Tecnico Auxiliar Sanitario
 • Tecnico Auxiliar Administrativo

 

CURSOS COMPLEMENTARIOS 

 • Atención domiciliaria (145h)
 • Curso de formación basica en socorrismo
 • Curso de formación basica social- Personas con discapacidad de Alzheimer
 • Curso movilización de pacientes encamados o en silla de ruedas
 • Curso de crioterapiay rehabilitación

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES

 • Auxiliar de clinica en la Residencia Ana Mª Espinos de Teulada 
 • Auxiliar de clinica en el Hospital de San Juan
 • Auxiliar de clinica en la Residencia Santa Lucia Denia
 • Auxiliar de clinica Clinica Acuario
 • Auxiliar de Hogar en el Ayuntamiento de Teulada (1998 a 2002)
 • Profesora monitora Sanitario EPA Teulada (1998 a 2002)
 • Profesora monitora Sanitario EPA Gata
 • Auxiliar de clinica Ambulatorio de la Marina (Denia)
 • Auxiliar Higienista Dental en Clinica Dental Teulada